Komplett våtrom

Vi leverer komplette våtrom, vi dekker alle aspekter av prosjektet!

Etter vår gratis befaring av ditt våtrom gir vi deg raskt et tilbud tilbake på utførelsen.


Prosjektgjennomføring
- Oppstartsmøte
- Gjennomføring
- Sluttbefaring med godkjenning av prosjektet
- Våtromsdokumentasjon på boligmappa.no


Oppstartsmøte
På vårt oppstartsmøte med deg, definerer vi sammen rammene for prosjektet.

Vi har egne prosjektledere som sørger for at ditt prosjekt blir gjennomført innenfor ditt budsjett
og innen den fastsatte tidsrammen på jobben.

Vi ordner med rørlegger, elektriker ved behov og utfører alt av våtromsarbeid.

Gjennomføring
Underveis i prosjektet holder vår prosjektleder dialogen med deg som kunde, slik at du kan holde oversikten på framgangen i prosjektet.

Sluttbefaring
Gjennomgang av hele prosjektet med prosjektleder på befaring. Her går man over alle detaljer og forsikrer at man har utført arbeidet etter ditt ønske. Etter jobben er fullført vil du motta våtromssertifisering som blir gjort tilgjengelig digital gjennom boligmappa.no


Ta kontakt med oss for å komme i gang